Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Политика за поверителност


Политика за поверителност


1. Въведение

1.1 Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите посетители в сайта. В тази декларация обясняваме как ние ще приемем вашата лична информация.


1.2 Ще ви помолим да се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетите нашия сайт. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.


2. Събиране на лична информация

2.1 Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

(А) Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията операционна система, дължина на посещение, посетените страници, кликнато бутони и поведение);

(Б) Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);

(В) Информация, която предоставяте при попълването профила ви в нашия сайт (включително вашето име, адрес, телефон) ;

(Г) Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите (продукти / услуги) или всякакви други сделки (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);

(Д) Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;

(Е) Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;2.2 Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.


3. Използване на личните Ви данни


3.1 Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.

3.2 Ние може да използваме вашата лична информация за:

(А) Администрираме нашия сайт и бизнеса;

(Б) Персонализиране на нашия сайт за вас;

(В) За да може да използвате услугите на нашия уебсайт;

(Г) За да можем да ви предоставим услугите, закупени през нашия сайт;

(Д) За изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към вас, и за събиране на плащания от вас;

(Е) За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;

(Ж) За изпращане на имейл известия, които сте поискали или очаквали;

(З) За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);

3.3 Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който предоставите на нас.


3.4 Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.4. Разкриване на лична информация


4.1 Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.


4.2 Ние може да разкрием вашата лична информация:


(А) До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;

(Б) Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;

(В) За уравняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

(Г) На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

4.3 С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.


5. Интернационален обмен на данни

5.1 Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, в които работим, за да се даде възможност на нас, за да използваме информацията в съответствие с тази политика.

5.2 Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на тези, които са в сила в Европейското икономическо пространство:Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

5.3 Личната информация, която публикувате на нашата интернет страница или изпратите за публикуване на нашия сайт може да бъде разпространена, чрез интернет, по целия свят. Ние не може да попречим на използването или злоупотребата с такава информация от други.

5.4 Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел 5.


6. Запазване на личната информация

6.1 Този раздел 6 описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират че ние се съобразяме правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.

6.2 Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

6.3 Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел 6, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

(А) До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон;

(Б) Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;

(В), За уражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);


7. Защита на личната информация

7.1 Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.

7.2 Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.

7.3 Всички електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.

7.4 Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

7.5 Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уеб сайт;


8. Изменения

8.1 Имаме право да актуализираме тази политика от време на време, като публикува нова версия на нашия уебсайт.

8.2 Можете да разгледате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.

8.3 Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.


9. Вашите права

9.1 Може да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:

(А) Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин който изисква плащане на такси.

(Б) Може да посикаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заверен от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури върху които пише вашият физически адрес като фактури за ток, вода, телефон).

9.2 Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

9.3 Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.

9.4 На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт вие се съгласявате ние да използваме вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.


10. Други уеб сайтове - трети страни

10.1 Нашият сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.

10.2 Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.


11. Актуализиране на информацията

11.1 Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализирана.


12. Cookies - Бисквитки

12.1 Нашият сайт използват бисквитки.

12.2 А бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

12.3 Cookies могат да бъдат "постоянна" бисквитки или "сесийни" бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

12.4 Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.

12.5 Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт.

12.6 Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време.

12.7 Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

12.8 Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

12.9 Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър;

12.10 Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

Targeting

Cookie report
Name Domain Expiration Description
__cfduid .banskotranslations.com 1 month Cookie assoiated with sites using CloudFlare, used to speed up page load times. According to CloudFlare it is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. It does not contain any user identification information.
S .docs.google.com 1 hour
NID .google.com 6 months 3 days This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to help build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.

Targeting

Cookie report
Name Domain Expiration Description
__cfduid .banskotranslations.com 1 month Cookie assoiated with sites using CloudFlare, used to speed up page load times. According to CloudFlare it is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. It does not contain any user identification information.
S .docs.google.com 1 hour
NID .google.com 6 months 3 days This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to help build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.

Targeting

Cookie report
Name Domain Expiration Description
__cfduid .banskotranslations.com 1 month Cookie assoiated with sites using CloudFlare, used to speed up page load times. According to CloudFlare it is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. It does not contain any user identification information.
S .docs.google.com 1 hour
NID .google.com 6 months 3 days This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to help build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.

Targeting

Cookie report
Name Domain Expiration Description
__cfduid .banskotranslations.com 1 month Cookie assoiated with sites using CloudFlare, used to speed up page load times. According to CloudFlare it is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. It does not contain any user identification information.
S .docs.google.com 1 hour
NID .google.com 6 months 3 days This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to help build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.

Targeting

Cookie report
Name Domain Expiration Description
__cfduid .banskotranslations.com 1 month Cookie assoiated with sites using CloudFlare, used to speed up page load times. According to CloudFlare it is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. It does not contain any user identification information.
S .docs.google.com 1 hour
NID .google.com 6 months 3 days This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to help build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.

Targeting

Cookie report
Name Domain Expiration Description
__cfduid .banskotranslations.com 1 month Cookie assoiated with sites using CloudFlare, used to speed up page load times. According to CloudFlare it is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. It does not contain any user identification information.
S .docs.google.com 1 hour
NID .google.com 6 months 3 days This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to help build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.

Sed quid sentiat, non videtis. Negare non possum. Aliter enim explicari, quod quaeritur, non potest. Id est enim, de quo quaerimus. Si quae forte-possumus. Videamus animi partes, quarum est conspectus illustrior; Illud dico, ea, quae dicat, praeclare inter se cohaerere.

Tu quidem reddes; Bonum negas esse divitias, praeposìtum esse dicis?

Банско 2770

ул. "Хан Аспарух" 23


Заповядайте!

Контакти

тел: +359 89 349 5995

e-mail: [email protected]


Contact us

Official Certified Translator/ Interpreter- 02369-1

Click on image for Whatsapp  

Nikolay Paykov- Bansko Translations

I am Nikolay Paykov, a language services expert with extensive experience in various forms of translation, including written, simultaneous, and consecutive interpretations.


As an accredited translator, I have participated in a broad spectrum of legal proceedings, ranging from civil and criminal inquiries to notary procedures, contract signings, power of attorney documents, and many other legal matters.


I completed my academic journey at South-West University, where I majored in English Philology with a focus on Linguistics and minored in English Language Teaching.


I am a distinguished alumnus of the university and have attained a Master's Degree, specializing in the Translation of Foreign Language Literature.


My thesis, titled "Bulgarian Title Deed in Comparison to Its English Equivalent:

A Study of Deeds of Donation, Sale and Purchase (Deeds of Absolute Sale)," showcases my deep understanding of cross-linguistic and legal concepts, further solidifying my capabilities in the field of translation.

Contact us

OUR MOST FREQUENTLY USED SERVICESWRITTEN TRANSLATION

Our services extend to meticulously written translations, encompassing a wide range of documents. Additionally, we specialise in the legalisation of these documents, ensuring their official recognition and validity for both domestic and international purposes.

INTERPRETING

We offer comprehensive interpreting services tailored to meet diverse needs. This includes simultaneous interpretation for real-time language translation in conferences or meetings, consecutive interpretation for speeches or presentations, and accompanying translation for individual or small group settings.

LEGALISATION

Our expertise lies in the legalisation of documents originating from Bulgaria for international use. This includes the application of an Apostille to documents issued abroad. We also specialise in the legalisation of foreign documents, providing legal assistance where necessary, and ensuring their certification through embassy channels.

TRANSLATION SERVICES - Bansko

YOUR ONLINE TRANSLATION IN 3 STEPS

Bansko Translations is a certified translation and document services provider. We take pride in offering expert handling of the translation and official certification of your documents. Our services are available online for select documents. To check if your specific document is available for online service, please contact us. To use our online services, you need to provide us with a scanned copy of your document, the intended delivery address for the completed translation, and a contact phone number. Our process is seamless, and we deliver your translated document directly to you with a cash-on-delivery option for your convenience. In addition to written translation, we also offer oral translation services. Our team is equipped to deliver professional and accurate interpretation for various events requiring immediate, on-site translation, or business negotiations. Our aim is to facilitate seamless communication for our clients.1.

Online Request Submission

Initiate your translation request by sending us a detailed online inquiry specifying your exact needs. We are committed to efficiency and responsiveness. Expect a comprehensive response from our team within 6 hours of your submission.

2.

Commencement of Translation Services

Upon receipt of all necessary documents, our expert team will promptly begin the translation process. We ensure meticulous attention to detail and accuracy, adhering to the highest standards of linguistic precision.

3.

Delivery of Translated Documents

Once the translation is complete, we facilitate the delivery of your documents. Your translated materials will be dispatched via a secure, customer-payment courier service, ensuring timely and safe receipt of the final product.

What others are saying:

"Quality and professionalism!"

Anna Bogoeva

"Excellent translation quality and level of professionalism! :)"

Svetoslav
Stoyanov

"The services were performed quickly and efficiently. I am very pleased with the professional attitude."

Ilia Yazikov

"I would like to recommend Nikolay as a sworn translator and interpreter.

He is very professional, reliable, kind, and friendly. He offers a personalised approach for each client. He helped me to correctly fill out the forms for residency. He knows the local offices in Bansko, and his advice is always right. I am from Poland, and Nikolay accompanied me to Immigration office in Blagoevgrad and helped me with my residency card. It took only 3 days to receive the residency permit for 5 years. Everybody can trust him and his knowledge. He is worth every penny. He is worth all the money that is spent on his services."

Anna Kycia

"Thank you once again for your help Niki. As always, you make the process and paperwork so much less stressful for us." 

Glynis Morgan

"Have used Niki for a number of things, residency, driving licence, residential bills... and in all cases brilliant, could not recommend enough..."

Please review us on Google by clicking on the image below.

Our Address

Bansko Translations is committed to offering personalised and meticulous service to every client. To ensure the highest level of attention and efficiency, we operate our office exclusively on a prior arrangement basis. We kindly request all clients schedule their appointments in advance. This structured approach enables us to allocate the appropriate resources and attention to each client's unique needs, ensuring a seamless and high-quality experience.

ul. "Khan Asparuh" 23, 2770 кв. Glazne, Bansko, Bulgaria

Contacts

phone: +359 89 349 5995

e-mail: [email protected]

Contact us

Official Certified Translator/ Interpreter- 02369-1

Click on image for Whatsapp  

Nikolay Paykov- Bansko Translations

I am Nikolay Paykov, a language services expert with extensive experience in various forms of translation, including written, simultaneous, and consecutive interpretations.


As an accredited translator, I have participated in a broad spectrum of legal proceedings, ranging from civil and criminal inquiries to notary procedures, contract signings, power of attorney documents, and many other legal matters.


I completed my academic journey at South-West University, where I majored in English Philology with a focus on Linguistics and minored in English Language Teaching.


I am a distinguished alumnus of the university and have attained a Master's Degree, specializing in the Translation of Foreign Language Literature.


My thesis, titled "Bulgarian Title Deed in Comparison to Its English Equivalent:

A Study of Deeds of Donation, Sale and Purchase (Deeds of Absolute Sale)," showcases my deep understanding of cross-linguistic and legal concepts, further solidifying my capabilities in the field of translation.

Contact us

OUR MOST FREQUENTLY USED SERVICESWRITTEN TRANSLATION

Our services extend to meticulously written translations, encompassing a wide range of documents. Additionally, we specialise in the legalisation of these documents, ensuring their official recognition and validity for both domestic and international purposes.

INTERPRETING

We offer comprehensive interpreting services tailored to meet diverse needs. This includes simultaneous interpretation for real-time language translation in conferences or meetings, consecutive interpretation for speeches or presentations, and accompanying translation for individual or small group settings.

LEGALISATION

Our expertise lies in the legalisation of documents originating from Bulgaria for international use. This includes the application of an Apostille to documents issued abroad. We also specialise in the legalisation of foreign documents, providing legal assistance where necessary, and ensuring their certification through embassy channels.

TRANSLATION SERVICES - Bansko

YOUR ONLINE TRANSLATION IN 3 STEPS

Bansko Translations is a certified translation and document services provider. We take pride in offering expert handling of the translation and official certification of your documents. Our services are available online for select documents. To check if your specific document is available for online service, please contact us. To use our online services, you need to provide us with a scanned copy of your document, the intended delivery address for the completed translation, and a contact phone number. Our process is seamless, and we deliver your translated document directly to you with a cash-on-delivery option for your convenience. In addition to written translation, we also offer oral translation services. Our team is equipped to deliver professional and accurate interpretation for various events requiring immediate, on-site translation, or business negotiations. Our aim is to facilitate seamless communication for our clients.1.

Online Request Submission

Initiate your translation request by sending us a detailed online inquiry specifying your exact needs. We are committed to efficiency and responsiveness. Expect a comprehensive response from our team within 6 hours of your submission.

2.

Commencement of Translation Services

Upon receipt of all necessary documents, our expert team will promptly begin the translation process. We ensure meticulous attention to detail and accuracy, adhering to the highest standards of linguistic precision.

3.

Delivery of Translated Documents

Once the translation is complete, we facilitate the delivery of your documents. Your translated materials will be dispatched via a secure, customer-payment courier service, ensuring timely and safe receipt of the final product.

What others are saying:

"Quality and professionalism!"

Anna Bogoeva

"Excellent translation quality and level of professionalism! :)"

Svetoslav
Stoyanov

"The services were performed quickly and efficiently. I am very pleased with the professional attitude."

Ilia Yazikov

"I would like to recommend Nikolay as a sworn translator and interpreter.

He is very professional, reliable, kind, and friendly. He offers a personalised approach for each client. He helped me to correctly fill out the forms for residency. He knows the local offices in Bansko, and his advice is always right. I am from Poland, and Nikolay accompanied me to Immigration office in Blagoevgrad and helped me with my residency card. It took only 3 days to receive the residency permit for 5 years. Everybody can trust him and his knowledge. He is worth every penny. He is worth all the money that is spent on his services."

Anna Kycia

"Thank you once again for your help Niki. As always, you make the process and paperwork so much less stressful for us." 

Glynis Morgan

"Have used Niki for a number of things, residency, driving licence, residential bills... and in all cases brilliant, could not recommend enough..."

Please review us on Google by clicking on the image below.

Our Address

Bansko Translations is committed to offering personalised and meticulous service to every client. To ensure the highest level of attention and efficiency, we operate our office exclusively on a prior arrangement basis. We kindly request all clients schedule their appointments in advance. This structured approach enables us to allocate the appropriate resources and attention to each client's unique needs, ensuring a seamless and high-quality experience.

ul. "Khan Asparuh" 23, 2770 кв. Glazne, Bansko, Bulgaria

Contacts

phone: +359 89 349 5995

e-mail: [email protected]

Contact us

Official Certified Translator/ Interpreter- 02369-1

Click on image for Whatsapp  

Nikolay Paykov- Bansko Translations

I am Nikolay Paykov, a language services expert with extensive experience in various forms of translation, including written, simultaneous, and consecutive interpretations.


As an accredited translator, I have participated in a broad spectrum of legal proceedings, ranging from civil and criminal inquiries to notary procedures, contract signings, power of attorney documents, and many other legal matters.


I completed my academic journey at South-West University, where I majored in English Philology with a focus on Linguistics and minored in English Language Teaching.


I am a distinguished alumnus of the university and have attained a Master's Degree, specializing in the Translation of Foreign Language Literature.


My thesis, titled "Bulgarian Title Deed in Comparison to Its English Equivalent:

A Study of Deeds of Donation, Sale and Purchase (Deeds of Absolute Sale)," showcases my deep understanding of cross-linguistic and legal concepts, further solidifying my capabilities in the field of translation.

Contact us

OUR MOST FREQUENTLY USED SERVICESWRITTEN TRANSLATION

Our services extend to meticulously written translations, encompassing a wide range of documents. Additionally, we specialise in the legalisation of these documents, ensuring their official recognition and validity for both domestic and international purposes.

INTERPRETING

We offer comprehensive interpreting services tailored to meet diverse needs. This includes simultaneous interpretation for real-time language translation in conferences or meetings, consecutive interpretation for speeches or presentations, and accompanying translation for individual or small group settings.

LEGALISATION

Our expertise lies in the legalisation of documents originating from Bulgaria for international use. This includes the application of an Apostille to documents issued abroad. We also specialise in the legalisation of foreign documents, providing legal assistance where necessary, and ensuring their certification through embassy channels.

TRANSLATION SERVICES - Bansko

YOUR ONLINE TRANSLATION IN 3 STEPS

Bansko Translations is a certified translation and document services provider. We take pride in offering expert handling of the translation and official certification of your documents. Our services are available online for select documents. To check if your specific document is available for online service, please contact us. To use our online services, you need to provide us with a scanned copy of your document, the intended delivery address for the completed translation, and a contact phone number. Our process is seamless, and we deliver your translated document directly to you with a cash-on-delivery option for your convenience. In addition to written translation, we also offer oral translation services. Our team is equipped to deliver professional and accurate interpretation for various events requiring immediate, on-site translation, or business negotiations. Our aim is to facilitate seamless communication for our clients.1.

Online Request Submission

Initiate your translation request by sending us a detailed online inquiry specifying your exact needs. We are committed to efficiency and responsiveness. Expect a comprehensive response from our team within 6 hours of your submission.

2.

Commencement of Translation Services

Upon receipt of all necessary documents, our expert team will promptly begin the translation process. We ensure meticulous attention to detail and accuracy, adhering to the highest standards of linguistic precision.

3.

Delivery of Translated Documents

Once the translation is complete, we facilitate the delivery of your documents. Your translated materials will be dispatched via a secure, customer-payment courier service, ensuring timely and safe receipt of the final product.

What others are saying:

"Quality and professionalism!"

Anna Bogoeva

"Excellent translation quality and level of professionalism! :)"

Svetoslav
Stoyanov

"The services were performed quickly and efficiently. I am very pleased with the professional attitude."

Ilia Yazikov

"I would like to recommend Nikolay as a sworn translator and interpreter.

He is very professional, reliable, kind, and friendly. He offers a personalised approach for each client. He helped me to correctly fill out the forms for residency. He knows the local offices in Bansko, and his advice is always right. I am from Poland, and Nikolay accompanied me to Immigration office in Blagoevgrad and helped me with my residency card. It took only 3 days to receive the residency permit for 5 years. Everybody can trust him and his knowledge. He is worth every penny. He is worth all the money that is spent on his services."

Anna Kycia

"Thank you once again for your help Niki. As always, you make the process and paperwork so much less stressful for us." 

Glynis Morgan

"Have used Niki for a number of things, residency, driving licence, residential bills... and in all cases brilliant, could not recommend enough..."

Please review us on Google by clicking on the image below.

Our Address

Bansko Translations is committed to offering personalised and meticulous service to every client. To ensure the highest level of attention and efficiency, we operate our office exclusively on a prior arrangement basis. We kindly request all clients schedule their appointments in advance. This structured approach enables us to allocate the appropriate resources and attention to each client's unique needs, ensuring a seamless and high-quality experience.

ul. "Khan Asparuh" 23, 2770 кв. Glazne, Bansko, Bulgaria

Contacts

phone: +359 89 349 5995

e-mail: [email protected]

Contact us

Official Certified Translator/ Interpreter- 02369-1

Click on image for Whatsapp  

Nikolay Paykov- Bansko Translations

I am Nikolay Paykov, a language services expert with extensive experience in various forms of translation, including written, simultaneous, and consecutive interpretations.


As an accredited translator, I have participated in a broad spectrum of legal proceedings, ranging from civil and criminal inquiries to notary procedures, contract signings, power of attorney documents, and many other legal matters.


I completed my academic journey at South-West University, where I majored in English Philology with a focus on Linguistics and minored in English Language Teaching.


I am a distinguished alumnus of the university and have attained a Master's Degree, specializing in the Translation of Foreign Language Literature.


My thesis, titled "Bulgarian Title Deed in Comparison to Its English Equivalent:

A Study of Deeds of Donation, Sale and Purchase (Deeds of Absolute Sale)," showcases my deep understanding of cross-linguistic and legal concepts, further solidifying my capabilities in the field of translation.

Contact us

OUR MOST FREQUENTLY USED SERVICESWRITTEN TRANSLATION

Our services extend to meticulously written translations, encompassing a wide range of documents. Additionally, we specialise in the legalisation of these documents, ensuring their official recognition and validity for both domestic and international purposes.

INTERPRETING

We offer comprehensive interpreting services tailored to meet diverse needs. This includes simultaneous interpretation for real-time language translation in conferences or meetings, consecutive interpretation for speeches or presentations, and accompanying translation for individual or small group settings.

LEGALISATION

Our expertise lies in the legalisation of documents originating from Bulgaria for international use. This includes the application of an Apostille to documents issued abroad. We also specialise in the legalisation of foreign documents, providing legal assistance where necessary, and ensuring their certification through embassy channels.

TRANSLATION SERVICES - Bansko

YOUR ONLINE TRANSLATION IN 3 STEPS

Bansko Translations is a certified translation and document services provider. We take pride in offering expert handling of the translation and official certification of your documents. Our services are available online for select documents. To check if your specific document is available for online service, please contact us. To use our online services, you need to provide us with a scanned copy of your document, the intended delivery address for the completed translation, and a contact phone number. Our process is seamless, and we deliver your translated document directly to you with a cash-on-delivery option for your convenience. In addition to written translation, we also offer oral translation services. Our team is equipped to deliver professional and accurate interpretation for various events requiring immediate, on-site translation, or business negotiations. Our aim is to facilitate seamless communication for our clients.1.

Online Request Submission

Initiate your translation request by sending us a detailed online inquiry specifying your exact needs. We are committed to efficiency and responsiveness. Expect a comprehensive response from our team within 6 hours of your submission.

2.

Commencement of Translation Services

Upon receipt of all necessary documents, our expert team will promptly begin the translation process. We ensure meticulous attention to detail and accuracy, adhering to the highest standards of linguistic precision.

3.

Delivery of Translated Documents

Once the translation is complete, we facilitate the delivery of your documents. Your translated materials will be dispatched via a secure, customer-payment courier service, ensuring timely and safe receipt of the final product.

What others are saying:

"Quality and professionalism!"

Anna Bogoeva

"Excellent translation quality and level of professionalism! :)"

Svetoslav
Stoyanov

"The services were performed quickly and efficiently. I am very pleased with the professional attitude."

Ilia Yazikov

"I would like to recommend Nikolay as a sworn translator and interpreter.

He is very professional, reliable, kind, and friendly. He offers a personalised approach for each client. He helped me to correctly fill out the forms for residency. He knows the local offices in Bansko, and his advice is always right. I am from Poland, and Nikolay accompanied me to Immigration office in Blagoevgrad and helped me with my residency card. It took only 3 days to receive the residency permit for 5 years. Everybody can trust him and his knowledge. He is worth every penny. He is worth all the money that is spent on his services."

Anna Kycia

"Thank you once again for your help Niki. As always, you make the process and paperwork so much less stressful for us." 

Glynis Morgan

"Have used Niki for a number of things, residency, driving licence, residential bills... and in all cases brilliant, could not recommend enough..."

Please review us on Google by clicking on the image below.

Our Address

Bansko Translations is committed to offering personalised and meticulous service to every client. To ensure the highest level of attention and efficiency, we operate our office exclusively on a prior arrangement basis. We kindly request all clients schedule their appointments in advance. This structured approach enables us to allocate the appropriate resources and attention to each client's unique needs, ensuring a seamless and high-quality experience.

ul. "Khan Asparuh" 23, 2770 кв. Glazne, Bansko, Bulgaria

Contacts

phone: +359 89 349 5995

e-mail: [email protected]

© 2024 banskotranslations.com All rights reserved